15/01/2015

Primer les persones

La població en situació d'exclusió ja arriba al 25% a espanya.

Informació addicional