Procés d'avaluació i acreditació de competències professionals

10/02/2021

Us fem saber que des del dia 25 de gener i fins el 31 de març de 2021 hi ha oberta una convocatòria per participar en un procés d’avaluació i acreditació de competències professionals. Hi ha convocades 320 places per atenció a persones en situació de dependència.
 
Algunes de les persones que tenen l’habilitació provisional potser hi poden accedir, ja que es té en compte l'experiència dels anys 2018, 2019, 2020 i fins a la data de la convocatòria (21 de gener de 2021) i d’aquesta manera obtenir el certificat de professionalitat corresponent i complir amb la declaració responsable que van signar en sol·licitar l’habilitació provisional.