Qualificació i habilitació personal auxiliar atenció dependència

25/02/2020

En data 12 de desembre de 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar l’Ordre TSF/216/2019 per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència, que determina bàsicament:

  • Quins són els títols i certificats vàlids per poder treballar com auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència. 
  • Què han de fer els professionals sense títol o certificat vàlid, però amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017, per sol·licitar l'habilitació professional, ja sigui excepcional o provisional, abans del 12 de desembre de 2020.

A partir del 12 de desembre de 2020, per treballar com a auxiliar d'atenció a la dependència serà imprescindible disposar de la qualificació professional, ja sigui mitjançant formació, titulació, certificació o habilitació.

 

Sol·licitar l’habilitació professional és un tràmit administratiu, relativament senzill, que permet a la persona sol·licitant, sense titulació però amb experiència laboral, qualificar-se per la seva ocupació.

 

Per a més informació sobre les titulacions i certificacions vàlids i els tràmits a seguir podeu consultar la pàgina web https://auxiliarsdependencia.gencat.cat