Sensibilitza't, cuida i conviu. La història de vida com a eina de millora de l'atenció a les persone

26/01/2018

Sensibilitza’t, cuida i conviu. La història de vida com a eina de millora de l’atenció a les persones
L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer la història de vida com a eina que permet conèixer millor a les persones ateses, dins el marc de l’Atenció Centrada
en la Persona.

A partir del treball sobre les vivències de les persones usuàries,podrem dissenyar Plans d’Atenció i Vida més adequats per augmentar el benestar ila qualitat de vida de les persones ateses.
Sessió 1. Les línies bàsiques de l’Atenció Centrada en la Persona. Treball dels
Plans d’Atenció i Vida. Què és la història de vida?

Sessió 2. Treball de la història de vida. Disseny del Pla d’Atenció i Vida a
partir dels aspectes positius de la història de vida. Les persones assistents a les jornades posaran en pràctica la metodologia apresa a través de casos dels serveis d’atenció domiciliària o residencial.
A càrrec de Norma Camarillas Teixidó, psicòloga, docent especialitzada en atenció sociosanitària, i de Margarida Puigvert Serra, treballadora social, docent de la
UNED Girona. Ambdues són col·laboradores de l’àrea d’envelliment de la Fundació Campus Arnau d’Escala.

Destinataris principals: treballadors/es familiars; personal tècnic d’atenció
sociosanitària dels serveis d’atenció domiciliària i residencial; estudiants de l’àmbit.

Inscripcions: gratuïtes. Es demana inscripció prèvia emplenant el següent formulari.
Certificació: es lliurarà certificat d’assistència als participants a les dues sessions.

Calendari
15 i 22 de febrer de 2018
16h – 19h
Lloc
UNED Girona
Carrer Sant Antoni, 1 de Salt
Organitza: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i
Fundació Campus Arnau d’Escala.