Coperhabitat, SCCL

WWW.COPERHABITAT.COM

CIF: F55168470

Nº registre Ent., Ser i E. Socials E05124

Servei d´atenció domiciliària/Serveis de suport nº S09052

C/ Empúries, 39 Girona 17005   972.21.43.43 

OBJECTE I ACTIVITAT

L’objecte d’aquest societat cooperativa és la integració dels seus membres a la societat civil, mitjançant el treball assistencial a favor de les persones dependents de la família i/o la comunitat (art 2 dels estatuts socials). Aquest treball assistencial consistirà en la prestació de serveis d’assistència domiciliaria (SAD).

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre (art. 2 objecte i activitats).

ÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIÓ DE SOCIS

La cooperativa desenvolupa principalment la serva activitat cooperativista a Catalunya.

CAPITAL SOCIAL

Al tractar-se d’una cooperativa d’iniciativa social, el capital social per adquirir la condició de soci de treball es de només cinc-cents euros (article 19 de l’Estatut).

ACORD D'INTERCOOPERACIÓ AMB SERSA,SCCL

COPERHABITAT, SCCL d’acord amb la voluntat expressada pels socis fundadors, ex alumnes dels cursos de formació per el treball –Certificats de Professionalitat Sociosanitaris - gestionats per la cooperativa Sersa, Serveis Socials i Administratius, SCCL, porta a terme un ampli acord d’intercooperació amb SERSA,SCCL, ratificat per l'assemblea general ordinària de 16 de juny 2016, a fi de :

  • Garantir una gestió tècnica i professional en l’àmbit assistencial, laboral, comptable, etc...
  • Utilitzar les instal·lacions (despatx, sales de reunions, ...) de Sersa,SCCL i aprofitar l’economia d’escala.
  • Garantir una formació continuada a tots els socis de treball.
  • Centrar-se en la prestació de serveis i la creació de llocs de treball, es a dir, en la Inserció laboral en el mercat de treball dels seus membres.
  • Treballar sota la marca Grup Cooperatiu Sersa.

 

Amb el finançament de fons públics, d’acord amb l’Ordre  TSF/234/2017, de 13 d'octubre, de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'Economia Social i del Cooperativisme