Serproas, SCCL

WWW.SERPROAS.COM

SERPROAS, SERVEI PROFESSIONAL I ASSISTENCIAL, SCCL

CIF F55169619

Nº registre Ent., Ser i E. Socials E05125

Servei d´atenció domiciliària/Serveis de suport nº S09053

C/ Empúries, 39 Girona 17005   972.21.43.43 

OBJECTE I ACTIVITAT

Finalitat i objecte social. Cooperativa d'iniciativa social

La finalitat d’aquesta societat cooperativa és la inserció laboral al mercat de treball dels seus membres, ex-alumnes dels Certificats de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària, mitjançant la prestació de serveis assistencials a favor de la gent gran, discapacitats, persones dependents i en risc d’exclusió social (article 2 dels Estatus Socials). Aquests serveis assistencials consistiran en la prestació dels serveis d’assistència domiciliaria (SAD).

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre (art. 2 objecte i activitats).

CAPITAL SOCIAL

Al tractar-se d’una cooperativa d’iniciativa social, el capital social per adquirir la condició de soci de treball es de només cinc-cents euros (article 19 de l’Estatut).

ACORD D'INTERCOOPERACIÓ AMB SERSA,SCCL

Serproas, Serveis Professional i Assistencial, SCCL d’acord amb la voluntat expressada pels socis fundadors, ex-alumnes dels cursos de formació per el treball –Certificats de Professionalitat Sociosanitaris- gestionats per la cooperativa Sersa, Serveis Socials i Administratius, SCCL,  porta a terme un ampli acord d´intercooperació amb SERSA,SCCL, ratificat per la assemblea general ordinaria de 8 de juny 2016, a fi de :

  • Garantir una gestió tècnica i professional en l’àmbit assistencial, laboral, comptable, etc...
  • Utilitzar les instal·lacions (despatx, sales de reunions, ...) de Sersa,SCCL i aprofitar l’economia d’escala.
  • Garantir una formació continuada a tots els socis de treball.
  • Centrar-se en la prestació de serveis i la creació de llocs de treball, es a dir, en la Inserció laboral en el mercat de treball dels seus membres.
  • Treballar sota la marca Grup Cooperatiu Sersa.

 

Amb el finançament de fons públics, d’acord amb l’Ordre  TSF/234/2017, de 13 d'octubre, de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'Economia Social i del Cooperativisme