Altres serveis professionals


SERVEIS PROFESSIONALS I TÉCNICS

 

Professional                                                                                       M/J                                     J/C

Servei de Psicóleg                                                                    1.322,00 €                        2.643,00 €                                                             

Servei de ATS/DUE                                                                   1.157,00 €                         2.313,00 €                                                           

Servei de Treballador/a Social /Educador/a Social         1.074,00 €                         2.148,00 €                                        

Servei de Fisioterapeuta                                                         1.074,00 €                          2.148,00 €                                                                               

Servei de Terapeuta Ocupacional                                         1.074,00 €                          2.148,00 €                                                            

 

(*) Els preus comprenen tots els conceptes. D'acord amb l'art.20, punt .B, BOE A-1992-28740, están exempts d'IVA al tractar-se d'una prestació assistencial, prestada per una entitat social.

M/J Mitja Jornada

J/C Jornada complerta

 


GARANTIES DEL SERVEI:

- Personal contractat a Règim General

- Responsabilitat Civil coberta mitjançant pòlissa d'assegurança

- Cobertura de baixes i altres incidències laborals

- Compliment de les nostres obligacions tributàries i Seguretat Social

- Facturat per mesos vençuts

 

Girona, 16 de febrer de 2016

 

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

C/ Empúries, 39,

17005 Girona

Tef: 972 21 43 43 / 972 40 00 81