Servei d'atenció domiciliària a les poblacions

 

 

(SAD) - SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI DE DURADA SUPERIOR AL MES

Pack Servei 18h per setmana (de dilluns a divendres)...................................................11,20€/hora

Pack Servei 30h per setmana (de dilluns a divendres)...................................................10,00€/hora

Pack Servei  40h per setmana (de dilluns a divendres).................................. .................9,50€/hora

Pack Servei d'atenció permanent 24h (de dilluns a dissabte) ...................................1650,00€/mes

 

(SAD) - SERVEIS PER HORES D'ATENCIÓ A DOMICILI DE DURADA SUPERIOR AL MES

1h - 15,00€

2h - 14,50€

3h - 14,00€

Demani informació, ens ajustem a les seves necessitats personals.

 

 

VÍDEO SOBRE LA NOSTRA FILOSOFIA D'EMPRESA

 

 

El servei es presta amb personal format i qualificat, contractat en règim general, amb cobertura de baixes i vacances.

Nº Registre Entitats, Serveis i E.Socials: E00083. Serveis de Suport Nº S00049.