Servei d'atenció domiciliària a les poblacions

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) 

 

Oferim

Serveis de higene personal, manteniment de domicili, perparació de menjars, gestions fora de la llar, sessions d'estimulació cognitiva ...

Professionals

Assegurats per l'entitat a la Serguretat Social, en Règim General i qualificats amb el certificat de professionalitat.

Delegacions:
GIRONA BLANES FIGUERES

C/ Empúries, 39

972 21 43 43

C/ Pare Puig, 1

972 35 88 94

C/ Borrassà, 13

972 96 92 65

 

(SAD) - SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI DE DURADA SUPERIOR AL MES

Pack Servei 18h per setmana (de dilluns a divendres).............12,27€/hora

Pack Servei 30h per setmana (de dilluns a divendres).............10,85€/hora

Pack Servei  40h per setmana (de dilluns a divendres)............10,29€/hora

Pack Servei d'atenció permanent 24h (de dilluns a dissabte)..........1770,00€/mes

 

(SAD) - SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI PER HORES:

1h - 16,00€

2h - 15,50€

3h - 15,00€

Demani informació, ens ajustem a les seves necessitats personals.

 

 

VÍDEO SOBRE LA NOSTRA FILOSOFIA D'EMPRESA

 

 

El servei es presta amb personal format i qualificat, contractat en règim general, amb cobertura de baixes i vacances.

Nº Registre Entitats, Serveis i E.Socials: E00083. Serveis de Suport Nº S00049.