CP d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

 

Què aprendràs en aquesta especialitat

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit.

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit.

 

De què podràs treballar

  • Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials
  • Cuidador/a de persones dependents en institucions
  • Gerocultor/a.

 

 

 

Temari del curs

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. 100h

  • UF0127: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents. 30h
  • UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. 70h

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions. 70h

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. 70h

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en Institucions. 130h

  • UF0129:Animació social de persones dependents en institucions. 30h
  • UF0130:Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. 50h
  • UF0131:Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 50h

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h

Formació Complementària Obligatòria. 40h

Documentació a adjuntar al formulari de preinscripció

Fotocòpia visible del DNI/NIE per les dues bandes (Format DIN-A4).

Document de l'Oficina de Treball actualitzat DARDO

Currículum

Fotocòpia de la titulació reglada (EGB,ESO o superior)

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓ

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

Les preinscripcions realitzades a partir del 08/02/2021 quedaran en reserva.

OFERTA FORMATIVA 2021

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 01/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 03/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 15:30-18:30h

Horari previst Presencial: 15:30-19:30h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 01/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

 

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 01/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 03/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 15:30-18:30h

Horari previst Presencial: 15:30-19:30h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 05/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 01/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 03/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 15:30-18:30h

Horari previst Presencial: 15:30-18:30h

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

TANCAT

Inici: 05/02/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

 

 

Cursos subvencionats adreçats a persones desocupades