La recuperació de l´ocupació es recolza en la temporalitat i en els serveis. Prof.Àngels Valls-Esade