Notícies/Articles relacionats

 

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

Accedeix al butlletí electrònic GENER 2017 Núm. 101

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - GENER

 

Accedeix al butlletí electrònic FEBRER 2017 Núm. 102

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - FEBRER

 

Accedeix al butlletí electrònic MARÇ 2017 Núm. 103

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - MARÇ

 

 Accedeix al butlletí electrònic ABRIL 2017 Núm. 104

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - ABRIL

 

Accedeix al butlletí electrònic MAIG 2017 Núm. 105

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - MAIG

 

Accedeix al butlletí electrònic JUNY 2017 Núm. 106

Butlletí d'Economia Social i Cooperativa - JUNY

 

Accedeix al butlletí electrònic JULIOL 2017 Núm. 107

Butlletlí d'Economia Social i Cooperativa - JULIOL

 

Accedeix al butlletí electrònic SETEMBRE 2017 Núm. 107

Butlletlí d'Economia Social i Cooperativa - SETEMBRE 

 

La Confederació - Model de col·laboració público-social en la provisió de serveis d'atenció a les persones

Visió i propostes

 

BUTLLETÍ DE LES ENTITATS SOCIALS DE CATALUNYA

Accedeix a Taula d'entitats Tercer Sector Social de Catalunya

http://www.tercersector.cat/butlleti/butlleti-de-maig-2017

 

 

 

Informació addicional