Servei d'atenció als infants/cangurs

 

 

 • Contractació setmanal (mínim): 
  • Serveis a partir de 18 h./setmana (mínim)        11,00 € / h.
  • Serveis  de 25 a 36 h./setmana                         10,50 € / h.
  • Serveis per més de 36 h./setmana                    10,00 € / h.
 • Contractació mensual:
  • Serveis a partir de 18 h./setmana                      10,00 € / h.
  • Serveis de 25 a 36 h./setmana                             9,50 € / h. 
  • Serveis per més de 36 h./setmana                       9,00 € / h.

 

El servei s'organitza amb tècnics en Educació Infantil i/o personal qualificat amb certificat de professionalitat d'atenció domiciliària, segons edat i sol·licitut dels pares.

En tots els casos, el servei es presta amb personal propi, de la nostra entitat, amb contractació laboral i Seguretat Social en règim general. 

El mínim a contractar és d´una setmana.