Llocs de treball per ocupar

 

OFERTA DE TREBALL - DOCÈNCIA

Sersa Formació necessita: Docents Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària

Descripció dels llocs de treball:

Docència del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (SSCS0208) i/o del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en el domicili (SSCS0108).

Vacants en Girona, Olot, Blanes i Roses.

Es requereix:

Competència docent: Compliment d’alguns dels següents requisits:

  • Experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims 10 anys en Formació Professional per a l’Ocupació o en el Sistema Educatiu.
  • Estar en possessió del CP de Formador Ocupacional o del CP de Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació.
  • Titulació universitària oficial de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o Mestre en qualsevol de les seves especialitats. Títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.
  • Titulació universitària oficial diferent a les indicades a l’apartat anterior i tenir a més el certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica.
  • Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercicii de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.

Experiència professional mínima d’1 any en el camp de les competències relacionades amb el mòdul formatiu.

Titulació:

Mòduls sociosanitaris: Titulació infermeria o medicina.

Resta de mòduls: Titulació en Psicologia, Pedagogia, Treball social o Educació Social.

Enviar el CV a formacio@sersaonline.com adjuntant també aquest document emplenat i signat PROTOCOL DE TRACTAMENT DEL CV 

Publicat el 07/10/2019


 

Grup Cooperatiu Sersa NECESSITA:

Auxiliars d'atenció a domicili.

Descripció dels llocs de treball:

Serveis d'atenció domiciliaria, principalment d'àmbit privat, a 1/2 jornada i a jornada completa, així com per serveis d'atenció permanent de 5 ó 6 dies a la setmana.

Es requereix:

Formació a nivell de Certificat de Professionalitat d'Atenció Aociosanitaria a Persones en el Domicili.

Es valorarà:

Experiència i formació ocupacional. Certificats de Professionalitat de Grau I, mínim 210 hores de formació.

S'ofereix:

Llocs de treball de durada indefinida (socis de treball en règim general) i incorporació a la cooperativa, amb contraprestació econòmica segons jornada.

Interessats:

Omplir formulari "Candidats" i adjuntar curriculum (cv).