Fundació Pasqual Maragall

 

 

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

PER UN FUTUR SENSE ALZHEIMER

 La Fundació Pasqual Maragall per a la recerca en Alzheimer va néixer l'abril de 2008, fruit del compromís públic de Pasqual Maragall, ex-alcalde de Barcelona i president de la Generalitat de Catalunya, al anunciar que li havien diagnosticat aquesta malaltia. Des de llavors, treballa per un futur sense Alzheimer perquè enlloc no està escrit que aquesta malaltia sigui invencible.

 La fundació aborda els reptes que planteja aquesta malaltia des de l'àmbit de la recerca científica, amb el compromís d'aportar solucions decisives i millorar el benestar de les  persones afectades per aquesta malaltia. La seva activitat s’orienta a l'obtenció de nou coneixement científic amb l'objectiu de reduir el nombre de malalts, retardar l'evolució de la malaltia i oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors.

 A nivell científic, la fundació aposta per la detecció precoç i la prevenció de l’Alzheimer. Ho fa des de la recerca clínica mitjançant l’Estudi Alfa, una cohort on participen més de 2.700 voluntaris adults sans, fills i filles de persones afectades, als quals efectuem un conjunt de proves al llarg de la seva vida (cognició, genètica, neuroimatge...).

L'objectiu és conèixer la història natural de la malaltia i detectar factors de risc i indicadors que permetin predir qui desenvoluparà la malaltia i dissenyar programes de prevenció que retardin o frenin la seva aparició.

 La fundació impulsa també un programa d'atenció als cuidadors de malalts d’Alzheimer en fases avançades amb l’objectiu de facilitar el seu dia a dia i millorar el seu benestar. L’atenció dels malalts d’Alzheimer exigeix una gran dedicació i esforç per part dels seus cuidadors, els quals pateixen un gran estrès emocional i físic. Mitjançant la seva participació en grups terapèutics els cuidadors poden compartir les seves experiències i adquirir les eines per comprendre i acceptar la malaltia i viure amb dignitat el seu rol de cuidadors.

 

Més informació: www.fpmaragall.org.

Ajuda’ns! Fes-te soci o fes un donatiu: www.fpmaragall.org/ca/donatius/

Contacte: Fundació Pasqual Maragall

Wellington,30 - 08005 Barcelona

Tel. 902 331 533

info@fpmaragall.org