Treball i Formació

SERSA,SCCL executa el Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el finançament del Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.

OBJECTIU

L'objectiu d'aquest Programa és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la contractació laboral, formació professionalitzadora i l’ acompanyament per part del nostre equip.

DIRIGIT A

Dones major de 45 anys en situació d'atur sense prestacions econòmiques de cap tipus.

ACCIONS

  • Contractació de:
    • 6 dones per l’àrea d’atenció i informació telefònica dels nostres centres de Girona, Figueres i Blanes.
    • 6 dones per l’àrea d’atenció i suport domèstic (SAD)
  • Formació professionalitzadora vinculada al contracte de treball de 60 h.
  • Acompanyament actiu durant la realització de les accions d’experiència laboral i de formació.
SERSA,SCCL executa el Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el finançament del Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.

NORMATIVA:

  • Resolució EMT/2340/2022, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC– TRFO TRANS-DLLD-DONA).

  • Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC- Treball i Formació).

  • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC- Treball i Formació).