Conforcat A MIDA

Conforcat A MIDA subvenciona programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 «Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional», del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Aquesta convocatòria està pensada per formar a les persones treballadores de les empreses i, en aquest sentit, les entitats beneficiàries han de ser empreses, agrupacions d’empreses o entitats representatives d’empreses o persones treballadores.