Servei d'atenció domiciliària

Garanties del servei

 • Personal contractat en Règim General de la Seguretat Social.
 • Responsabilitat Civil coberta mitjançant pòlissa d'assegurança.
 • Cobertura de baixes, vacances i altres incidències laborals.
 • Compliment de les nostres obligacions tributaries i Seguretat Social.
 • Facturació per mesos vençuts.
 • Exempció d'IVA.
 • Telèfon d'urgències 24h. 
 • Personal amb formació sociosanitària en atenció a la dependència.

 

Serveis inclosos en la prestació de servei

Higiene personal, canvis posturals, transferències, suport psicològic, estimulació cognitiva, passeig,  preparació d'àpats, control de medicació, gestió de compres, manteniment bàsic del domicili...

 

Disposem de serveis de suport i acompanyaments puntuals

Visites mèdiques programades, suport durant l’ingrés hospitalari, vetlles diürnes i nocturnes, suport post operatoris, servei de respir per vacances del cuidador professional i/o familiar.

 

 

(SAD) - Serveis d'atenció a domicili de durada superior al mes

Pack Servei 18h per setmana (de dilluns a divendres).............12,53€/hora

Pack Servei 25h per setmana (de dilluns a divendres).............11,62€/hora

Pack Servei 30h per setmana (de dilluns a divendres).............11,06€/hora

Pack Servei  40h per setmana (de dilluns a divendres)............10,49€/hora

Pack Servei de convivència (de dilluns a dissabte)................1804€/mes

 

(SAD) - Serveis d'atenció a domicili per hores

Preu per hora - laborables: 17,00€
Preu per hora - festius: 19,00€

Demani informació, ens ajustem a les seves necessitats personals.

 

Ubicacions

 • SERSA GIRONA

  C. Empúries, 39

  17005 Girona

  972 40 00 81 (Formació)

  972 21 43 43 (Administració/SAD)

  info at sersaonline dot com

  Dilluns a divendres, de 8 a 19h

 • SERSA BLANES

  C. Pare Puig, 1

  17300 Blanes

  sersablanes at sersaonline dot com

  Dilluns a Divendres
  8 a 15h

 • SERSA FIGUERES

  C. Borrassà, 13

  17600 Figueres

  sersafigueres at sersaonline dot com

  Dilluns a divendres
  de 10 a 17 h

Vídeo sobre la nostra filosofia d'empresa

Nº Registre Entitats, Serveis i E.Socials: E00083. Serveis de Suport Nº S00049.