Servei d'atenció domiciliària

Garanties del servei

 • Personal contractat en Règim General de la Seguretat Social.
 • Responsabilitat Civil coberta mitjançant pòlissa d'assegurança.
 • Cobertura de baixes, vacances i altres incidències laborals.
 • Compliment de les nostres obligacions tributaries i Seguretat Social.
 • Facturació per mesos vençuts.
 • Exempció d'IVA.
 • Telèfon d'urgències 24h. 
 • Personal amb formació sociosanitària en atenció a la dependència.

Serveis inclosos en la prestació de servei

 • Higiene personal
 • Canvis posturals
 • Transferències
 • Suport psicològic
 • Estimulació cognitiva
 • Passeig
 • Preparació d'àpats
 • Control de medicació
 • Gestió de compres
 • Manteniment bàsic del domicili ...

Disposem de serveis de suport i acompanyaments puntuals

 • Visites mèdiques programades
 • Suport durant l’ingrés hospitalari
 • Vetlles diürnes i nocturnes
 • Suport post operatoris
 • Servei de respir per vacances del cuidador professional i/o familiar

DEMANI INFORMACIÓ, ENS AJUSTEM A LES SEVES NECESSITATS PERSONALS.

ENS TROBARÀ A:

 • SERSA GIRONA

  C. Barcelona, 67-69 17002 Girona

  972 40 00 81 (Formació)

  972 21 43 43 (Administració/SAD)

  info at sersaonline dot com

  Dilluns a divendres De 8 a 20h

 • SERSA BLANES

  C. Montblanc, 9 17300 Blanes

  sersablanes at sersaonline dot com

  Dilluns a divendres
  De 8 a 20h

 • SERSA FIGUERES

  C. Borrassà, 13 17600 Figueres

  sersafigueres at sersaonline dot com

  Dilluns a divendres
  De 8 a 20h

Vídeo sobre la nostra filosofia d'empresa

Nº Registre Entitats, Serveis i E.Socials: E00083. Serveis de Suport Nº S00049.