MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions PQ20210048 Figueres

Figueres tardes.
Mòdul formatiu del Certificat de Profesionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials (SSCS0208).
Formació Contínua per a treballadors/es.
Expedient PQ20210048

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 130 h
 • Modalitat:
  • Presencial / Aula virtual
 • Horari lectiu:
  • De 15.30 a 19.30h
 • Lloc d'impartició:
  • Figueres (C. Borrassà, 13)
 • Convocatòria:
  • 2021
 • Expedient:
  • PQ20210048
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Temari del curs

UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30h)

 • Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària.
 • Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions.
 • Acompanyament dels usuaris.

UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50h)

 • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució.
 • Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes de la institució.

UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50h)

 • Millora de l'procés de comunicació amb l'usuari.
 • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa.

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

Com formalitzar la inscripció?

És imprescindible presentar a les nostres oficines (SERSA FIGUERES · C. Borrassà, 13 · 17600 · T. 666 100 625 · angels@sersaonline.com) la següent documentació: 

 • Copia del DNI o NIE
 • Copia de la capçalera de l’última nòmina y la Vida Laboral (si estàs en actiu) o de l'últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance) o del Document de Demanda d’Ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)
 • Còpia de la titulació acadèmica mínima requerida

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.


Curs subvencionat per:

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya