Girona encadena 4 anys de caiguda salarial

26/11/2015

La retribució mitjana declarada a Hisenda a les comarques gironines és inferior a les mitjanes catalana i estatal.

GIRONA | ORIOL PUIG

La retribució anual dels assalariats gironins es va situar en 17.627 euros, per sota de les mitjanes catalana (20.711 euros) i estatal (18.420 euros), i encadena quatre exercicis consecutius a la baixa i se situa a nivells de 2007.

Un dels fets que contribueix a situar el salari mitjà per sota de la mitjana és el pes del sector de l'hostaleria, que concentra la seva activitat durant els mesos d'estiu i en caps de setmana.

Aquest sector va ocupar prop del 15% dels gironins que el 2014 van percebre un salari a la demarcació, amb una remuneració mitjana lleugerament superior als 9.000 euros anuals. A l'altre extrem trobem els treballadors gironins del sectors financer i assegurador, amb uns ingressos de més de 28.500 euros a l'any.

Les empreses d'energia i aigua també estan entre les que paguen millors retribucions, una mitjana de 26.177 euros als empleats gironins.

Les dades aportades per Hisenda engloben el còmput de l'any. No es diferencien per mensualitats, sinó que posen en el mateix sac tant els que treballen per hores o dies deteminats, com els que tenen més regularitat. En sectors amb elevada temporalitat, com l'hostaleria o l'agricultura, això es nota en els salaris.

Atenent a la retribució anual, els assalariats madrilenys són els treballadors de l'Estat que perceben un sou mitjà més alt, amb 24.576 euros bruts a l'any, seguits dels contibuents de Ceuta (22.397), dels de Barcelona (21.775), i Melilla (21.388 euros). Les ciutats autònomes nord-africanes solen aparèixer en els primers llocs del rànquing pels plusos que perceben bona part dels empleats públics que hi treballen.
Per contra, els salaris anuals més baixos corresponen a Jaén, on no arriben als 12.000 euros anuals.

L'estadística de l'Agència Tributària no recull els salaris de bascos i navarresos -probablement estarien al capdevant del rànquing estatal-, que compten amb una hisenda pròpia.

Sexe i edat
L'informe d'Hisenda també permet constatar que el sexe i l'edat són elements que condicionen les percepcions salarials. A Girona, els homes cobren de mitjana 19.432 euros anuals, un 24,8% més que les dones (15.569 euros). Respecte a l'any anterior, el salari dels homes creix un 0,7% mentre que el de les dones es manté pràcticament igual (pateix una caiguda de 8 euros anuals).

D'altra banda, els trams d'edat més joves són els que compten amb els salaris més baixos. Així, els gironins menors de 18 anys, declaraven el 2014 uns ingressos salarials de 2.385 euros anuals, mentre que el tram d'edat comprès entre els 18 i els 25 anys, tenia un salari mitjà de 6.219 euros.

Les percepcions salarials a la demarcació de Girona es van incrementant amb l'edat. El tram amb els sous més elevats és el que va dels 56 als 65 anys, que declaren salaris de 23.021 anuals.