Aproximació a la salut mental 20.1 Blanes

Dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Presencial - 10 hores
22 i 23 juny (15h-20h)

BLANES

Període d'inscripció
 • TANCAT
Durada:
 • 10 h
Modalitat:
 • Presencial
Lloc d'impartició:
 • Blanes (C. Montblanc, 9)
Docent:
 • Sara Estradé
Convocatòria:
 • 2022
Expedient:
 • PS20220052
Curs promogut i subvencionat per:
 • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE
Nº de places:
 • 13

Certificació

A la finalització de la formació, sempre i quant l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Sersa Formació i l’Administració subvencionadora del curs.

Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs.

Objectiu

Dotar de coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional.

Objectius específics

 • Sensibilitzar sobre la importància del benestar i la salut mental.
 • Conèixer les principals característiques i necessitats per un adient benestar i salut mental.
 • Conèixer i incorporar la perspectiva dels drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental i
 • identificar possibles actituds i accions discriminatòries.
 • Aprofondir en la diversitat i especificitats de la salut mental.
 • Incorporar pautes i estratègies de relació i comunicació en salut mental.
 • Conèixer i incorporar actituds i habilitats alineades amb les necessitats i els drets en salut mental.
 • Contribuir a desfer falses creences, mites, prejudicis i estigmes en referència a la salut mental.

Continguts

1. Introducció al benestar i la salut mental: nocions bàsiques.
2. El benestar i la salut mental i la seva relació amb el projecte vital de cada persona.
3. Els drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental.
4. Gestió relacional, emocional i actituds personals en salut mental.
5. Característiques i rellevància dels estils de comunicació en salut mental.
6. Importància i efectes d'una correcta salut mental en les esferes social, educativa, formativa i laboral.
7. Les creences, els mites, els prejudicis i l'estigmatització vinculades amb la salut mental.
8. La promoció i prevenció en salut mental:
8.1. Elements facilitadors
8.2. Vulnerabilitat i risc.
8.3. Factors limitadors i desestabilitzadors.
8.4. Factors correctors.
8.5. Nivells de prevenció.
9. Afectacions i alteracions de la salut mental:
9.1. Diversitat.
9.2. Tipologies.
9.3. Prevalences.
9.4. Impacte.
10. Els suports: tipologies i adequació.

Com inscriure'm

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

Formacions promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i subvencionades pel Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.
Formacions promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i subvencionades pel Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.

Estàs interessat/da en les nostres formacions?

Omple el següent formulari de contacte (Els camps marcats amb * són obligatoris)

Si us plau, selecciona el curs / mòdul en els que estàs interessat/da.

Selecciona el CURS / MÒDUL:*
Has cursat el CP però et falten mòduls?*

DADES PERSONALS

ALTRES DADES

Quina DISPONIBILITAT HORÀRIA tens?*
A quina LOCALITAT prefereixes realitzar el curs?*
Acceptes rebre informació d'altres CURSOS que organitzem?*